عربي 
Mobile

Investor Relations

Presentations
Read our latest report and presentations. You can also view our latest financial outlook.
Convention Presentations
Content Presentation
Q1 2008
Q2 2008
Q3 2008
FY 2008
FY 2009
H1 2010
Q3 2010
FY 2010
Q1 2011
Q2 2011
Q3 2011
FY 2011
Q1 2012
Q2 2012
Q3 2012
FY 2012
Q2 2013
Q3 2013
FY 2013
Q1 2014
H1 2014
Q3 2014
FY 2014
Q1 2015
H1 2015
FY 2015
Q1 2016
H1 2016
Q3 2016
FY 2016
 
 Condition of Carriage | Privacy Policy | Site Map | Contact Us | Travel Agents | Feedback | © Jazeera Airways K.S.C 2017